Service en onderhoud van branderinstallaties

Minstens volgende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het onderhoud en veiligheidscontrole

 • Demontage en inspectie van olielans en sproeiers
 • Service van de brander behuizing
 • Onderhoud van de waakvlambrander en vlambewakers
 • Veiligheid controle van de drukschakelaars met behulp van een drukschakelaartester
 • Controle van de veiligheidstrapketting of deze aan de stand der techniek/standaard voldoet)
 • Inspectie van het oliestation
 • Controle van de ventielstations
 • Controle van de verbrandingsluchttoevoer
 • Visuele controle van alle onderdelen en fittingen
 • Opstelling van het aanpassingsprotocol en documentatie
 • Montage van lansen en sproeiers
 • Lekkage controle van alle leidingen en instrumenten

 

Veiligheidscontrole en keuring van de brander

 • Brander voldoet aan de wettelijke eisen van de (periodieke) veiligheidskeuring? → Certificering
 • Brander voldoet niet aan de wettelijke eisen ? → Duidelijke en specifieke omschrijving wat de problemen zijn zodat deze met u kunnen besproken worden en de nodige acties kunnen gedaan worden

Demontage van de brandstoflansen

 • Controle van de branderinstellingen volgens het branderinstelprotocol
 • Onderhoud van de lansen en brandstofmondstuk/sproeier
 • Nazicht en eventuele Vervanging van de O-ringen in de brandstofleidingen
 • Controle van de gasleidingen op eventuele beschadigingen
 • Nazicht en veventueel vervangen van de dichtingen vervangen
 • onderhoud industriële brander en demontage

Vlammendetector

 • Lens reinigen en de afdichting controleren

Startbrander

 • Controle van de lansen op roest
 • Controle op beschadigingen van electroden en isolatoren
 • Dichtingen vervangen

Inspectie van brander en randapparatuur

 • Reiniging van branderbehuizing en toebehoren.
 • Reiniging van het kijkglas. Zo nodig de afdichtingen vervangen
 • Controleren van brandersteen op schade en aankoeken
 • Controle op beschadiging van de branderkleppen
 • Nazicht terugtreksysteem van de lansen.
 • Controle van branderafsluiter en eindschakelaars
 • Controle speling en beweeglijkheid van de mechanische verbinding
 • Verbrandingsluchtklep controleren op beweeglijkheid
 • Visuele controle van de compensator in de verbrandingsluchtleiding
 • Aanzuigopening van de verbrandingsluchtventilator controleren op vuil

Controle van brandstoftoevoer en -leidingen

 • Visuele controle en reiniging van de fittings
 • Controleren op zichtbare sporen van brandstoflekkage
 • Instelwaarden van druk-/temperatuur- schakelaars vergelijken met het instelprotocol
 • Controle van de manometers
 • Beschadigingen aan elektrische aansluitingen controleren
 • Reiniging van de brandstoffilter
 • Visuele controle van de brandstof- en verstuivingsleidingen
 • Controle van het pompstation
 • Gas ventielstation

Inspectie van het electrisch systeem

 • Lamptest
 • Elektrische aansluitingen en klemmen controleren
 • Elektrische eindschakelaars op het terugtreksysteem van de lans controleren
 • Inspectie elektrische systemen

Controlepunten van de brander in werking

Algemene controle

 • Controleren of alle afdichtings- en koelluchtleidingen open zijn
 • Observatie van de startvolgorde van de brander
 • Observatie van de branderregelaars
 • Observatie van de terugtrekking van de lans in werking
 • Brander met verschillende brandstoffen opstarten
 • Observatie van de vlam met alle brandstoffen en laadbereiken
 • Test van de dichtheidscontrole
 • Controle van de brandstofdruk
 • Controle van de verstuivingsdruk
 • Starten en stoppen van de brander via het lokale bedieningspaneel
 • Observatie van uitdoofvolgorde
 • Sluitingstijd snelsluiters volgens norm < 1 seconde
 • Veiligheidsschema

Veiligheidstesten

 • Vlammendetector
 • Nood-stop
 • DS Verbrandingslucht
 • DS Ontstekingsgas
 • Drukschakelaars brandstof
 • DS DIKO brandstof
 • Drukschakelaars verstuiver
 • Drukschakelaars brandstof

Controle startbrander

 • Werking startbrander
 • Lekdichtheid van de ontstekingsgasleiding.
 • Ontstekingsgasdruk
 • Ontstekingsluchtdruk
 • Ionisatiestroom

Controle van de brandstofleidingen

 • Lekdichtheid van de leidingen
 • Manometers