Retrofit industriële verbrandingsinstallaties

We bouwen bestaande brander systemen en onderdelen om, waardoor de energie-efficiëntie stijgt en de operationele kosten verminderen. Soms is een installatie dermate verouderd dat aanpassingen zich opdringen. Storingen die tot productieverlies leiden, onderdelen die obsolete worden, onvoldoende opwarming, …

Analyse en beschrijving van de verbrandingsinstallatie

 • Brander
 • Voorverbrandingskamer
 • Verbrandingskamer
 • Besturing
 • Verbrandings- en koelluchtventilatoren
 • SNCR apparatuur
 • Warmteketel
 • Rookgasreiniging
 • Stalen schoorsteen
 • Lokaal bedienbingspaneel
 • Brandersturing
 • Voordelen van het aangeboden concept

Technische gegevens

 • Algemene gegevens installatie
  • Omgevingsfactoren
  • Veiligheids van de ionstallatie
  • Elektrische gegevens
  • Mechanische gegevens
  • Brandstofgegevens
  • Gasvormige brandstoffen
  • Vloeibare brandstoffen
  • Hulpstoffen
   • Verbrandingslucht
   • Verstuivingsmiddel
   • Instrumenten lucht
   • Koellucht
   • Stoom
   • Stikstof
     
 • Basis voor het technische concept
  • Verbrandingskamer
  • Type brander
  • Brander binnenlansen
  • Vloeistoflans / sproeier
  • Gasring met lansen
  • Gaslans
  • Gasverdeelbuis
    
 • Externe lans wand verbrandingskamer
 • Ketel
 • Toegepaste normen, regels en voorschriften

Levering en diensten

 • Levering documentatie
  • Algemene documenten
  • Planning
  • Maandelijks voortgangsverslag
  • Schema’s en lijsten
  • EMSR Documenten
  • Tekeningen
  • Montage / IB / opleiding / werkdocumenten
  • Kwaliteitszorg
    
 • Aanlevering en inbedrijfstelling
 • Leveringslimieten
  • Algemeen
  • Verbrandingsluchttoevoer
  • Vloeistofmiddelen
  • Verstuivingsmedium (lucht of stoom)
  • Gasvloeistoffen
  • Ketel
  • Electrisch
  • Montage
  • Andere

Garanties

 • Garantieperiode
  • Vuurvaste bekleding
  • Omvang van de garantie
  • Garantievereiste
  • Uitsluiting van garantie
    
 • Verbruik (verwachte waarden)
 • Garantie waardes

Prijs en leveringstermijn

 • Prijs
  • Brander
  • Toevoer koellucht
  • Fittinggroep voor ontstekingsgas
  • Fittinggroep voor aardgas
  • Fittinggroep voor stookolie
  • Fittinggroep voor luchtverneveling
  • Fittinggroep voor luchtafvoer
  • Leidingen en bedrading voor alle fittinggroepen op SKID
  • Verbrandingskamer
  • Brandersturing
  • Verpakking en transport
  • Engineering
  • Totale prijs
    
 • Leveringstermijn
 • Tarieven voor installatie en inbedrijfstelling

Commerciële voorwaarden

 • Betaling
 • Andere voorwaarden

 

Corrosiebescherming

 • Normen en richtlijnen
 • Hempel corrosiebescherming
 • Kleurconcept
 • Stromingsmateriaal volgens DIN2403

 

Bijlagen

 • Schema’s
 • Tekeningen

 

 


Eerst worden de problemen geanalyseerd :

 • plaatsbezoek
 • storingen die tot productieverlies leiden
 • onderdelen obsolete (bv vlamdetecties, HMI systeem (scherm aan de brander)
 • onzekerheid over de verdere uitbating van de verbrandingsinstallatie
 • onvoldoende opwarming
 • vereiste starttemperatuur wordt niet bereikt waarop pas met verbranding mag gestart worden.

Visie

 • We bespreken een langetermijn visie met de klant + afbakening van de opdracht

Beschrijving van het project

 • beschrijving van de ombouw
 • vervanging van de overbodige en/of cruciale componenten voor een goede branderwerking
 • ombouw van de luchtregelkleppen
 • aanpassen van de koellucht voor de lansen
 • voorzien van een een nieuwe skid (voor fuel/verstuivingslucht/propaan)
 • wisselstukkenlijst van de onderdelen
 • opleiding
 • onderhoud

Planning

 • Maken offerte
 • Bestelling
 • Functionele beschrijving van de werking van de brander
 • Levering alle onderdelen
 • Uitvoeren van de werken en looptesten tijdens de shutdown
 • Cold en hot commissioning + indienstname en verstrekken van opleidingen